Centrumledning / förvaltning

Centrumledning / förvaltning

Ölands köpstad förvaltas av P&E Fastighetspartner AB

Centrumledning / förvaltning

Åsa Bigelius

Mobil: 070- 309 72 81
E-post: asa.bigelius@poefastigheter.se

Fastighetsskötsel (vardagar kl. 7-16)

Jimmy Göthberg

Fastighetsskötsel
Mobil: 073-234 26 43
E-post: felanmalan@poefastigheter.se