Ställplatser

Det finns 20-talet ställplatser på Ölands köpstads norra del av parkeringen. Kostnad 100 kr per dygn per ställplats. Parkeringsavgiften erläggs med kreditkort i p-automat placerad vid infarten till ställplatserna. Ingen förbokning kan ske. Det finns ingen möjlighet för tillgång till el, påfyllning av…(Read More)

En trygg miljö för alla som besöker och jobbar på Ölands köpstad är av yttersta vikt för oss. Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens samt regeringens restriktioner inkl. den nya pandemilagen. Ölands köpstad har vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridningen: Automater med handsprit finns i v…(Read More)