Ställplatser

Det finns 20-talet ställplatser på Ölands köpstads norra del av parkeringen.

Kostnad 100 kr per dygn per ställplats. Parkeringsavgiften erläggs med kreditkort i p-automat placerad vid infarten till ställplatserna.

Ingen förbokning kan ske.

Det finns ingen möjlighet för tillgång till el, påfyllning av vatten eller tömning av avlopps- eller gråvatten.

Det finns ett större sopkärl för hushållssopor.